GDPR staat voor General Data Protection Regulation.

In het Nederlands spreekt men over de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 

Wat moet u zeker weten over het privacy beleid van KWB Bonheiden - Rijmenam?

Privacyverklaring

KWB Bonheiden - Rijmenam verklaart hierbij

de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

KWB-leden

KWB Bonheiden - Rijmenam bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt bij het afsluiten van je lidmaatschap (naam en adres, geboortedatum, contactgegevens als je deze doorgaf).  Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database

van KWB Bonheiden - Rijmenam en KWB vzw.

De gegevens worden tot maximum 2 jaar na het stoppen van het lidmaatschap bewaard en worden gebruikt voor:

* de ledenadministratie (gebeurt door KWB Bonheiden - Rijmenam & KWB vzw

* het bezorgen van uitnodigingen voor KWB-activiteiten

* het bezorgen van de nieuwsbrief van KWB Bonheiden - Rijmenam

* het bezorgen van het tijdschrift "Raak" van KWB vzw

* de kwb-ledenverzekering (gebeurt door KWB Bonheiden - Rijmenam & KWB vzw)

 

deelnemers aan KWB-activiteiten

KWB Bonheiden - Rijmenam bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt op het inschrijvingsformulier van een activiteit (naam en adres, contactgegevens als je deze doorgaf).  Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database

van KWB Bonheiden - Rijmenam en/of KWB vzw.

De gegevens worden tot maximum 2 jaar na het deelnemen aan een KWB-activiteit

bewaard en worden gebruikt voor:

* het bezorgen van uitnodigingen voor KWB-activiteiten

* het bezorgen van de nieuwsbrief van KWB Bonheiden - Rijmenam.

* de verzekering° van deze activiteit (gebeurt door KWB Bonheiden - Rijmenam & KWB vzw)

°als je een verzekering afsloot.

 

contactpersonen van verenigingen en/of politieke parijen  en sympathisanten van KWB Bonheiden - Rijmenam

KWB Bonheiden - Rijmenam bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangen heeft en/of via de webpagina van uw vereniging en/of via de webpagina van de gemeente Bonheiden (naam vereniging, naam en adres, contactgegevens)

Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database van KWB Bonheiden - Rijmenam

De gegevens worden gebruikt voor:

* het bezorgen van uitnodigingen voor KWB-activiteiten

* het bezorgen van de nieuwsbrief van KWB Bonheiden - Rijmenam.

 

foto's nemen tijdens KWB-activiteiten

KWB Bonheiden - Rijmenam neemt foto's tijdens haar activiteiten. 

* sfeerfoto's 

* foto's met een nieuwswaarde

* portretfoto's met een mondelinge of stilzwijgende toestemming

Deze foto's worden opgeslagen in een beveiligde map van KWB Bonheiden - Rijmenam en worden gebruikt:

* in publicaties zoals:

* jaarprogramma, uitnodigingen, nieuwsbrief, webpagina, facebook...

* als sfeerbeelden tijdens KWB-activiteiten

 

Uw gegevens worden niet doorgeven

Uw gegevens worden niet doorgeven aan andere verenigingen, firma's of personen voor zowel commerciële als andere doeleinde.

Sommige gegevens (i.v.m. lidmaatschap, verzekering...) delen we ook met KWB vzw,

 

Wat zijn uw rechten en waar kan u terecht met vragen?

U hebt rechten, zoals bijvoorbeeld het recht op toegang tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te verbeteren  of het recht zich te verzetten tegen het ontvangen van:

* uitnodigingen voor KWB-activiteiten*

* de nieuwsbrief van KWB Bonheiden - Rijmenam*

* het tijdschrift "Raak" van KWB vzw*

 

Om toegang te krijgen tot uw gegevens of om uw gegevens te verbeteren of om uw gegevens te verwijderen of met vragen of opmerkingen kan u steeds terecht bij:

KWB Bonheiden - Rijmenam

kwb.bonheiden.rijmenam@telenet.be

KWB Eensgezind    

Francis Hellemans  

H. Consciencelaan 10

2820 Bonheiden

+32 496 50 67 68 

hellemans.geens@telenet.be

Ferdinand Verbelen

Peerlaarstraat 40

2820 Rijmenam

+32 468 33 06 03 

ferdinand.verbelen@telenet.be

KWB vzw

U. Britsierslaan 5

1030 Schaarbeek  

+32 2 246 52 52

http://www.kwbeensgezind.be